3.4.2019

Ping Helsingin tutkimuksen tulosten julkistus

Ping Helsingille myönnettiin 20 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Kaikki, mitä verkossa sanotaan, ei ole totta – Some-vaikuttajien luotettavuus ja vaikuttavuus yleisöjen näkökulmasta”.

Tutkimus tarkastelee, kuinka some-vaikuttajien luottamus rakentuu, mikä sitä mahdollisesti horjuttaa, ja millaisiin asioihin some-vaikuttajat kykenevät vaikuttamaan. Voiko tubettaja vaikuttaa ostopäätösten ohella myös äänestyspäätöksiin tai asenteisiin ilmastonmuutosta kohtaan?

Suomalaisten luottamus perinteiseen mediaan on kansainvälisesti tarkasteltuna korkeaa. Perinteisten medioiden rinnalle ovat nousseet bloggaajat ja tubettajat eli niin sanotut sosiaalisen median vaikuttajat. Erityisesti nuoret kokevat, että heille myös luontevin tapa vaikuttaa on sosiaalisen median kautta. Some-vaikuttajan ja yleisön suhde on usein intensiivinen ja tiivis, jopa kaverillinen. Yleisön kokema parasosiaalinen suhde vaikuttajaan syntyy ja kehittyy koska vaikuttaja ”päästää seuraajat lähelleen” ja jakaa avoimesti omaa elämäänsä, mikä puolestaan edistää myös vaikuttajaa kohtaan tunnetun luottamuksen syntymistä.

Some-vaikuttajien toimintaan liittyy kuitenkin myös ilmiöitä, joita on syytä tarkastella kriittisesti. Nyt tehtävän tutkimuksen tavoitteena on löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten yleisöt arvioivat some-vaikuttajien luotettavuutta?
  • Millaiset asiat rapauttavat some-vaikuttajien luotettavuutta?
  • Millaisiin asioihin some-vaikuttajat vaikuttavat?
  • Missä kanavissa vaikuttamista tapahtuu?

Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti yleisöjen näkemykset, ja tarkoituksena on kerätä kansallisesti edustava otos 16-65-vuotiaista suomalaisista (N=1000), jotta tuloksia voidaan tarkastella myös eri ikäryhmittäin. Koska vaikuttaa siltä, että kaikki vaikuttajat eivät hahmota omaa rooliaan ja merkitystään tiedon jakajana, on tärkeää luoda tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää myös kouluille tuotettavan medianlukutaitoaineiston pohjana. Aineistonkeruu pyritään toteuttamaan huhtikuun 2019 aikana ja tutkimus julkistetaan toukokuussa 2019. Aineisto luovutetaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun käyttöön, jossa sitä voidaan hyödyntää tutkimusaineistona.

Tutkimuksen tulokset julkistetaan Ping Studiossa 10.5.2019. Ilmoittaudu tästä >