25.2.2020

PING Helsingille 15 612 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 PING Helsingille 15 612 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Uudet mielipidevaikuttajat – Somevaikuttajien yhteiskunnallinen rooli”.

Somevaikuttajat, kuten bloggaajat ja tubettajat, ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti myös akateemisen tutkimuksen kohteeksi. Erityisen paljon tutkijoita on askarruttanut somevaikuttajien kyky vaikuttaa seuraajiensa mielipiteisiin ja toimintatapoihin kaupallisesti.

Mutta kykenevätkö somevaikuttajat käyttämään vaikutusvaltaansa muuhunkin kuin kuluttajatuotteiden myynninedistämiseen? PING Helsinki selvitti keväällä 2019 suomalaisten näkemyksiä somevaikuttajien luotettavuudesta (PING Helsinki, 2019). Tutkimuksesta kävi ilmi, että 15–24 -vuotiaista vastaajista noin puolet uskoi, että somevaikuttajien teoilla voi olla myös yhteiskunnallista merkitystä ja jopa 70 prosenttia arvioi, että somevaikuttajien kaikella käyttäytymisellä voi olla vaikutusta seuraajiin. Noin neljäosa 15–24 -vuotiaista vastaajista kertoi, että somevaikuttajien sisällöt olivat vaikuttaneet heidän käyttäytymiseensä liittyen vaaleihin ja hieman yli 40 prosenttia arvioi, että somevaikuttajien sisällöt olivat vaikuttaneet heidän tietoihinsa liittyen ilmastonmuutokseen.

Tulokset antavat viitteitä siitä, että somevaikuttajien kanavissa tapahtuvalla vuorovaikutuksella voi olla laajempiakin merkityksiä kuin vain kaupallinen vaikuttaminen, mutta akateemista tutkimusta aiheesta on vielä toistaiseksi vaikeaa löytää.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, kuinka yleisöt kokevat somevaikuttajien yhteiskunnallisen ja poliittisen roolin. Tutkimuskysymykset ovat:

  • Miten yleisöt arvioivat somevaikuttajien kannanottoja yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin?
  • Millaisia tunteita somevaikuttajien yhteiskunnallinen ja poliittinen rooli yleisöissä herättää?
  • Millaisia vaikutuksia somevaikuttajien yhteiskunnalliset ja/tai poliittiset kannanotoilla on ollut?

Tutkimus sekä tuottaa arvokasta tietoa median muutokseen liittyvien tarpeiden ymmärtämisestä että luo laajasti koko toimialalla hyödynnettävää koulutusaineistoa.