31.3.2015

Pienmaksamiseen perustuva liiketoimintamalli. Digitaalisen uutismedian pientuote- ja pienpalvelutoiminnan sisäisten edellytysten tutkiminen

Prejkfast-projektille myönnettiin 6 000 euron tutkimustuki hankkeen valmisteluvaiheelle.

Digitaalisen uutismedian sisällön myynti pientuotteina tai pienpalveluina mikromaksuja vastaan on taas noussut esille kansainvälisessä keskustelussa ja käytännön kokeiluin. Jotta markkinat syntyvät on kuitenkin myös kehitettävä uutismedian sisäisiä rutiineja. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on vuoden mittaisella projektilla tutkia miten toisaalta uutismedian sisäinen laskenta ja toisaalta toimitustyön suunnittelu ja tuotanto voidaan virittää pientuote-pienpalvelu-liiketoiminnan edistämiseksi.

Tutkimus nojaa mediatutkimuksen ja laskentaopin tutkimusaloihin hyödyntäen olemassa olevaa ja kerättävää tietoa asiakokonaisuuden teoreettisista kysymyksistä ja markkinoista, sekä uutismedian nykyisistä toimintatavoista.