2.6.2015

Pienmaksamiseen perustuva liiketoimintamalli Digitaalisen uutismedian pientuote- ja pienpalvelutoiminnan sisäisten edellytysten tutkiminen

Prejkfast-projektille myönnettiin 33 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Pienmaksamiseen perustuva liiketoimintamalli Digitaalisen uutismedian pientuote- ja pienpalvelutoiminnan sisäisten edellytysten tutkiminen”.

Digitaalisen uutismedian sisällön myynti pientuotteina tai pienpalveluina mikromaksuja vastaan on taas noussut esille kansainvälisessä keskustelussa ja käytännön kokeiluin. Jotta markkinat syntyvät on kuitenkin myös kehitettävä uutismedian sisäisiä rutiineja. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on tutkia miten toisaalta uutismedian sisäinen laskenta ja toisaalta toimitustyön suunnittelu ja tuotanto voidaan virittää pientuotepienpalveluliiketoiminnan edistämiseksi.

Tutkimus nojaa mediatutkimuksen ja laskentaopin tutkimusaloihin hyödyntäen olemassa olevaa ja kerättävää tietoa asiakokonaisuuden teoreettisista kysymyksistä ja markkinoista, sekä uutismedian nykyisistä toimintatavoista.