7.10.2016

Pekka Nykänen: Selvitys ja käsikirja verkkouutisten analytiikan uusista välineistä ja keinoista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi Pekka Nykäselle 10 000 euron tutkimustuen hankkeelle ”Selvitys ja käsikirja verkkouutisten analytiikan uusista välineistä ja keinoista”.

Tiivistelmä:

Tavoitteena on tuotta raportti, joka auttaa toimittajia ymmärtämään analytiikan käytännöt ja välttämättömyyden mediayrityksen menestykselle.

Verkkouutisten analytiikka on jo muuttanut voimaakkaasti uutisten otsikointia ja juttujen käsittelytapoja. Kun lehtikokonaisuudet ovat hajonneet ja jokaisen jutun suosion voi mitata erikseen, lehtitaloille on paljastunut perinteisten kovien uutisten ja vahtikoirajournalismin huono veto. Analytiikka kertoo ihmisten klikkaavan mysteeriotsikoita, listauksia, katso kuvia ja niitä sekä näitä. Lukijat valittavat ja ärsyyntyvät, mutta palaavat päivästä toiseen ärsyyntymään uudelleen.

Päätökset ovat olleet liiketaloudellisesti perusteltuja. Toimittajat suhtautuvat analytiikkaa silti edelleen osin vieroksuvasti ja tuntevat käsitteet sekä menetelmät huonosti.

Analytiikan uudet menetelmät ja välineet keskittyvät yhä enemmän journalismin laatuun. Kaivan esiin käsitteet ja menetelmät joilla sitä voidaan mitata ja edistää.

Selvityksen keskeisiä kysymyksiä ovat:

  1. Mitä toimittajat tulee tietää analytiikasta?
  2. Miten se muuttaa hänen työtään?
  3. Miten laadun mittaaminen onnistuu ja mitä liiketaloudellisia seurauksia sillä on?
  4. Missä analytiikkaa kulkee maailmalla?
  5. Mitkä ovat analytiikan tällä hetkellä parhaat välineet?
  6. Miten uudentyyppinen analytiikka jalkautetaan toimitusorganisaatioihin?

Tutkimus etenee kirjallisten lähteiden kaivamisella ja haastatteluilla samanaikaisesti. Seuraava vaihe on raportin kirjoittaminen ja julkaisu.

Yhteystiedot:

  • Pekka Nykänen, kehityspäällikkö
  • pekka.nykanen@gmail.com