13.6.2016

Pasi Kivioja: Väitöskirjatyön ”Iltapäivälehdet mediakentän muutoksessa” viimeistely

Pasi Kiviojalle myönnettiin 8 000 euron jatko-opintoapuraha ”Väitöskirjatyön ”Iltapäivälehdet mediakentän muutoksessa” viimeistelyyn”.

Tiivistelmä

Väitöskirjan aiheena on iltapäivälehtien ja mediakentän muutos, eli tutkimus liittyy laajemmin median murroksen viitekehykseen ja pyrkii konkretisoimaan median murroksen kehityskulkuja ja vaikutuksia Suomessa.

Tutkimusaineistona ovat vuosien 1985-2015 Ilta-Sanomat ja Iltalehdet, joita analysoidaan kvantitatiivisin ja laadullisin sisällönerittelyin. Lisäksi on tehty noin kaksikymmentä media-asiantuntijoiden teemahaastattelua.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: Miten iltapäivälehdet ovat muuttuneet ja miten tämä muutos ilmentää laajempaa median murrosta? Millaisia tulevaisuudennäkymiä iltapäivälehdillä on tilanteessa, jossa niiden printtimarkkina on kutistunut 1980-luvun alkuvuosien tasolle ja digitaalinen kasvu on ollut räjähdysmäistä?

Yhteyshenkilö

  • Pasi Kivioja
  • kivioja.pasi.j@student.uta.fi