9.2.2015

Paperin esikuivaus alipainehaihdutuksella heatset-offset-painatuksessa aaltoiluilmiön poistamiseksi

Keskuslaboratorion hankkeelle myönnettiin 40 000 euron tutkimustuki.

Projektin tavoitteena on heatset-offset-painamisessa yleisesti esiintyvän paperin aaltoiluilmiön (fluting) poistaminen paperia kuivaamalla ennen painovaihetta. Lisäksi ns. kuplimisilmiö (blistering) poistuu.

Kummankin laatua heikentävän ongelman syynä on ollut runkopaperin suhteellinen kosteus. Nämä ongelmat on saatu poistumaan tai vähenemään paperia kuivatessa lämmöllä, jonka haittana on taas ollut suurentunut pisteenkasvu ja suuri energiankulutus. Tutkittavassa menetelmässä paperin kuivaus perustuu alipainehaihdutukseen, joka kuluttaa vähän energiaa, ei nosta paperiradan lämpötilaa ja jolla voidaan jopa jäähdyttää paperia normaalia kylmemmäksi. Se vähentää pisteenkasvua ja mahdollistaa painojäljen paremman kontrastin ja värintoiston.

Projektin tuloksena saadaan parempi painotuotteen laatu ja oikea mitoitus paino-olosuhteiden mukaan kuivaamiseen ja lämmönvaihtoon.

Lisäksi samaa menetelmää testataan paperikoneella paperin kuivaamiseen. Tavoitteena on riittävä tai merkittävä energiansäästö kuivausvaiheessa. Lämmön tuottaminen vaatii huomattavasti enemmän energiaa, kuin alipaineen tekeminen pumpulla ja sähkömoottorilla.