7.10.2016

Pakkaustutkimus: Package Design ROI -työkalun kehittäminen

Säätiö myönsi Pakkaustutkimus – PTR ry:lle 99 000,00 euron tutkimustuen hankkeelle ”Package Design ROI -työkalun kehittäminen”.

Tiivistelmä:

Projektissa kehitetään helppokäyttöinen ja visuaalinen digitaalinen työkalu, jolla voidaan arvioida pakkausinvestointien tuottoa (=Return on Investment, ROI). Työkalun tulee toimia projektien tavoitteiden
asettamisessa ja arvioinnissa sekä investointipäätöksenteon apuna. Työkalulla ohjataan yritysten ajattelua kulujen minimoimisesta pakkauksella saavutettavien tuottojen eli tuotteen kysynnän ja brändikommunikaation maksimointiin. Työkalun tulee toimia siten, että siinä toteutuvat vähintään seuraavat neljä tavoitetta:

1. Tuottojen arviointi näkyväksi. Työkalu ohjaa hankkimaan ja soveltamaan tietoa pakkauksen ja yrityksen menestyksestä markkinoilla

2. Pakkausarvoketju näkyväksi. Työkalu antaa näköalapaikan suunnitteluprojekteihin, vaikka osallistuja ei olisi alan ammattilainen tai tuntija. Työkalun avulla jokainen arvoketjun edustaja ymmärtää oman roolinsa projektien toteutuksissa.

3. Projektien aikajanat näkyväksi. Työkalun käyttö ohjaa määrittelemään sekä suunnitteluprojektin että pakkauksen elinkaaren, eli milloin pakkausta uudistetaan

4. Projektien onnistuminen näkyväksi. Työkalun avulla voidaan verrata sekä pakkauskonseptien tuottoa, projektien menestystä että oppia jo toteutetuista projekteista.

Työkalu perustuu Valuepack-hankkeessa kehitettyyn Package Value Cycle –viitekehykseen, jonka tarkoituksena oli lisätä alan toimijoiden ja asiakkaiden ymmärrystä toimialasta. Hanke on kaksivaiheinen ja -vuotinen. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään digitaalinen projektinhallintatyökalu. Toisessa vaiheessa työkaluun lisätään tiedonhallinta- ja laskentaominaisuudet. Työkalua kehitetään viiden yrityscasen avulla.

Yhteyshenkilö:

  • Korhonen Virpi, toimitusjohtaja
  • Pakkaustutkimus – PTR ry
  • virpi.korhonen@ptr.fi