Tutkimukset

17.2.2021

Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea hankkeelle “Why do readers bother to improve the news for others? Theorising antirivalness and inclusiveness of news stories based on dimensions of value perceived by members of the audience”.

17.2.2021

Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea hankkeelle ”CINEMA VRERITE. Reaalimaailmassa kuvattavan ja virtuaalitodellisuudessa koettavan dokumentaarisen ja journalistisen sisällöntuotannon konseptin suunnitteluun, teknologian kehittelyyn sekä kahden konseptia käyttävän lyhytelokuvan toteuttamiseen”.

17.2.2021

Tampereen yliopistolle 22 603 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Tampereen yliopistolle 22 603 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä”.

17.2.2021

Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Painovoimaa 2020-luvulle. Painetun median sivuainekokonaisuus: yritys- ja teollisuustalouden ja tuotannonsuunnittelun opintojen sekä yritysyhteistyömallin kehittäminen”.

17.2.2021

Vertti Luostariselle 5900 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Vertti Luostariselle 5900 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Opas Dall-E:n ja kuvia generoivien tekoälyjen käyttöön journalismissa”.

17.2.2021

Mikael Johnsonille 5000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Mikael Johnsonille 5000 euroa tutkimustukea hankkeelle “Tutkimusprojektin viimeistely, Reader Revenue Markets for Digital Consumer Magazines”.

22.1.2021

Stipendiblogi: Uutisen kahdet kasvot. Uutisotsikko painettuna ja verkossa

Anna-Maria Waseniuksen pro gradu -työ ”Uutisen kahdet kasvot : uutisotsikko painettuna ja verkossa” paneutuu uutisten otsikoihin ja niiden eroihin. Helsingin yliopistossa tehty tutkielma tarkastelee, mitä erot kertovat painetusta lehdestä ja erityisesti verkosta julkaisuympäristönä.

18.1.2021

Painetun median sivuainekokonaisuus käynnistyi Metropoliassa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi huhtikuussa 2020 Metropolia-ammattikorkeakoululle tukea 20 000 euroa Painovoimaa 2020-luvulle -hankkeeseen. Sen päämääränä on elvyttää korkeakoulutasoinen, modernin painotekniikan kehityksen ja ympäristökysymykset huomioiva printtimedian koulutus. Esikuvana Metropolialla on sen sisarkorkeakoulu Hochschule der Medien Stuttgartissa, jossa juuri käynnistyi englanninkielinen BA-tason Print Media Technologies -tutkinto.

13.1.2021

Stipendiblogi: Lukijan palvelua ja ikuista itsensä kehittämistä

Salli Koivusen opinnäytetyö ”Mitä päätoimittaja haluaa : sanomalehtien päätoimittajien toiveita tulevaisuuden journalistien osaamisesta” tarkastelee työelämän vaatimuksia media-alalla. Turun ammattikorkeakoulussa tehdyssä tutkielmassa haastateltiin päätoimittajia.