Opinnäytteet

4.7.2017

Ville Seuri: Start up -yrittäjyyttä toimituksen kyljessä. Innovaation ja luovuuden johtaminen Helsingin Sanomissa

Uuden kehittämisessä onnistuminen vaatii toimitusorganisaatioilta ja erityisesti niiden johtajilta kykyä […]

8.8.2016

Tarja Niinisalo: “Meidän tulevaisuudentutkimus on sitä, että seurataan, mitä muualla tapahtuu”

Tulevaisuuden ennakointi tarjoaa välineitä esimerkiksi yritysten visioiden luomiseen, strategisten valintojen […]

20.5.2016

Ville Seuri: Tuhannella mutkalla. Esimiestyön rooli HSTV:n Uutisraportti-ohjelman synnyssä. Pro gradu -työ Tampereen yliopistolle

Myönnettiin 13.4.2016 Ville Seurille 3 000 euron apuraha opinnäytetyölle ”Tuhannella mutkalla. Esimiestyön rooli HSTV:n Uutisraportti-ohjelman synnyssä. Pro gradu -työ Tampereen yliopistolle”.