1.4.2020

Narratiivinen journalismi osana toimittajaprofessiota

Sonja Saarikosken pro gradu -tutkielma tarkastelee narratiivista journalismia osana toimittajaprofessiossa tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa narratiivista journalismia tarkastellaan sitä tekevien toimittajien haastattelujen kautta.

Pro gradu -tutkielma “Esteettiset esteetikot? Narratiivinen journalismi osana toimittajaprofessiota Suomessa” tutkii narratiivista journalismia toimittajaprofession viimeaikaisten muutosten kautta. Tutkielmassa selvitetään, mitä narratiivisella journalismilla tarkoitetaan, millaisista lähtökohdista sitä tehdään ja millaisiin olettamiin maailmasta sen tekeminen perustuu. Tutkimus tarkastelee narratiivista journalismia sitä tekevien toimittajien haastatteluiden kautta.

Journalismin muutos narratiiviseen

Tutkimuksessa selvisi, että narratiivista journalismia tekevät toimittajat kyseenalaistavat ja uudelleentulkitsevat perinteisiä journalismin tehtäviä ja valmiiksi opittuja malleja. Tutkimushaastatteluissa selvisi myös, että narratiivisen journalismin keinot, kuten kuvaileva kirjoitustekniikka, ovat olleet käytössä aina, ja että ne vaikuttavat yleistyvät koko ajan ja saavuttavan myös uutisjournalismin.

Yksilöllistyminen toimittajan työssä

Myös yksilöllistyminen näkyy narratiivista journalismia tekevän toimittajan työssä. Perinteiset uutiskriteerit on haastatteluiden perusteella käännetty toisinpäin, kun aiheenvalinnan prosessi lähtee toimittajan henkilökohtaisesta halusta ymmärtää ja tietää lisää. Prosessin taustalla on kuitenkin tarkoitus palvella lukijaa.

Haastatteluaineistosta selvisi, että narratiivista journalismia tekevä toimittaja ei kirjoita kliinisesti vaan käyttää kieltä persoonallisesti. Narratiivi toimii lukijaa huomioonottavana kommunikaationa. Eettisenä koodistona narratiivista journalismia kirjoittavat toimittajat käyttivät haastatteluiden mukaan journalistin eettisiä ohjeita, joiden avulla myös narratiivista journalismia voidaan toteuttaa. Haastatteluissa toimittajat korostivat etiikkaa toimittajan henkilökohtaisena vastuuna.

 

Tutkimuksen perusteella narratiivinen journalismi kuvastaa hyvin muutoksia, joita toimittajaprofessiossa on tapahtunut. Parempi ymmärrys narratiivisesta journalismista voisikin hyödyttää kokonaisia toimituksia.

Esteettiset esteetikot? Narratiivinen journalismi osana toimittajaprofessiota (PDF)

Lisätietoja
Sonja Saarikoski
sonja.saarikoski_gmail.com (laita _-viivan tilalle @merkki)

Tutkimussäätiö myönsi Saarikosken pro gradu -tutkielmalle stipendin vuonna 2018.