7.4.2020

Minna Lehtipuulle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 1.4.2020 Minna Lehtipuulle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa pro gradu -työlle ”Visuaalinen viestintä ja kuvien rooli vaikuttamisessa – pro gradu -työ Helsingin yliopiston Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa”.

Pro gradu -työssä tutkitaan disinformaatiota sisältävien uutisten yhteydessä olevien kuvien roolia. Työssä tarkastellaan disinformaatiota eli tahallista virheellisen tiedon levittämistä suhteessa perinteiseen propagandaan ja toisaalta visuaalisuuteen. Tutkimuksessa kysytään, mikä on uutiseen valittujen kuvien rooli vaikuttamisessa, ja miten ne pyrkivät vaikuttamaan lukijan poliittiseen tai ideologiseen ajatteluun tai mielipiteeseen. Manipuloimaton, neutraali kuvituskuva ei toimi vaikuttajana ilman sille rakennettua uutta narratiivia eli kehystekstiä. Voidakseen olla poliittisesti vaikuttava, kuvaa siis pitää rajata tai manipuloida joko teknisesti tai tekstin avulla. Myös kuvatekstibannerin käyttö ja kuvakoko vaikuttavat kuvan rooliin. Työssä pohditaan, millainen koodisto yhdistää kuvia. Tutkielmassa halutaan selvittää, onko kuvan tunnistaminen vääräksi tai manipuloivaksi mahdollista, ja voiko medialukutaitoa kehittää tältä osin. Tässä käytetään semioottista analyysiä, sisältöanalyysiä sekä selvitetään kuvien alkuperän ja tekijänoikeuksien noudattamisen.

Aineiston uutiset on valittu venäläisten Sputnik Newsin ja RT:n (entinen Russia Today) englanninkielisistä verkkouutisista. Tutkimusaineiston aiheet on rajattu kahteen: koronavirus ja Sanna Marinin hallitus. Aiheet ovat keskenään erilaisia niin lukijakohderyhmiltään kuin globaalilta kiinnostavuudeltaan, ja niiden kuva-aiheet poikkeavat toisistaan. Niiden sisällöissä on kuitenkin nähtävissä yhteneviä teemoja ja näkökulmia vaikuttamiseen. Aineisto koostuu uutisen tai jutun kuvituksena käytetyistä kuvista. Uutisissa on yksi pääkuva ja siihen kiinteästi liittyvä otsikko, joita tarkastellaan yhdessä.

Vapaan tiedonvälityksen merkitys on oleellisen tärkeä demokratian kannalta. Ihmiset voivat ymmärtää ajankohtaisia tapahtumia vain riippumattoman median julkaisemien juttujen kautta. Ilman riippumatonta mediaa demokratia heikkenee tai kaatuu. Medialukutaidon lisäämisen tulisi olla yhteiskunnallisesti keskeinen tavoite nykyisessä ”totuuden jälkeisessä ajassa”.