22.4.2021

Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Pelillistetty Media – lisää kiinnostusta Z-sukupolven keskuudessa”.

”Pelillistetty Media – lisää kiinnostusta Z-sukupolven keskuudessa” -nimellä alustavasti toteutettavan YAMK-opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä Z-sukupolvea edustavien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeista ja toiveista journalistisen mediasisällön suhteen. Opinnäytetyössä toteutetaan YAMK-opinnäytetyölle ominainen tutkimuksellinen kehittämistyö. Opinnäytetyön työelämäkumppanina toimii Yle, joka tarjoaa työlle aiheeseen liittyvien asiantuntijoidensa tietotaitoa mm. haastattelujen kautta sekä pelillistettyjä juttutyyppejä tutkimusobjekteiksi.

Opinnäytetyön tutkimusosiossa tarkastellaan ensin Z-sukupolven median käyttöä ja suhtautumista journalismiin sekä taustoitetaan pelillistämisen teoriaa ja kuinka sen avulla lisätään käyttäjien kiinnostusta palveluista yleensä ja esitellään myös joitain tapaustutkimuksia journalismin pelillistämisestä maailmalta. Kehittämisosiossa tutkitaan Z-sukupolvea edustavan kohderyhmän mediankäyttötapoja, ja millaisia tarpeita ja toiveita heillä on journalismia kohtaan. Kohderyhmän kanssa myös testataan ja yhteiskehitetään Ylen pelillistettyjä juttutyyppejä.

Lopputuloksena luodaan uusi pelillistämistä hyödyntävä journalistinen konsepti tai prototyyppi, joka vastaa tutkimuksessa ilmenneisiin Z-sukupolven tarpeisiin mm. sisällöllisten valintojen ja esitysmuotojen näkökulmista. Opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa Z-sukupolven tarpeista ja toiveista mediasisältöä kohtaan sekä millaiset pelillistämisen keinot ovat ainakin tässä tapauksessa osoittautuneet toimiviksi.