26.5.2020

Iida Putkoselle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2020 Iida Putkoselle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa työlle ”Pro gradu -tutkielma vaihtoehtoishoitojen uutisoinnista ja vaikuttamisen keinoista digitaalisessa mediassa”.

Pro gradu -tutkielman aiheena on retoriikka ja vaikuttamisen keinot vaihtoehtoishoidoista viestimisessä. Tarkasteltavana ovat erot yksittäisen ihmisen nettisivujen ja perinteisen median tuottamien sisältöjen välillä. Tutkimuksessa selvitetään, miten vaihtoehtoishoitoja tarjoava argumentoi palveluidensa puolesta ja miten media suhtautuu tähän. Tarkoituksena on selvittää, miten vaihtoehtoishoidoista viestijä argumentoi asiansa puolesta. Millaiset argumentit esiintyvät, kun yritetään vakuuttaa yleisö hoitojen hyödyllisyydestä, turvallisuudesta, laillisuudesta tai paremmuudesta verrattuna yleisesti hyväksyttyihin hoitomuotoihin.

Tutkielman tavoitteena on löytää eroja ja yhteneväisyyksiä argumenteissa vaihtoehtoishoitojen puolesta ja vastaan digitaalisen ja perinteisen median välillä. Aihe on ajankohtainen, sillä misinformaatio leviää digitaalisesti nopeammin kuin koskaan. Myös perinteisen median on vaikeampaa erottaa, mikä on totta ja mikä ei, sekä miten valheelliseen tietoon tulisi suhtautua.

Metodina tutkimuksen tekemiseen on kehysanalyysi. Tällä pyritään hahmottamaan laajemmassa kaavassa, kuinka vaihtoehtoishoidoista puhutaan, niin puolesta kuin vastaan sekä neutraalisti. Pyrin selvittämään, onko kehyksissä yhteneväisyyksiä ja vaikuttaako yhden osapuolen käyttämä kehys myös toisen sisältöön.

Tapausesimerkkinä toimii Maria Nordin ja tämän Eroon oireista -verkkokurssi. Tutkin Nordinin omien sivustojen argumentteja ja retoriikkaa sekä kurssia koskevaa kerrontaa riippumattomassa mediassa. Mediaa edustavat eri uutismedioista kerätyt artikkelit syksyltä 2019. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä vaihtoehtoishoitoja käsittelevästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Tutkimus voi tarjota parhaimmillaan vastauksia siihen, minkälaiset kehykset auttavat disinformaation levittämistä niin mediassa kuin yhteiskunnassa. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa valheellista tietoa edistävät tekijät ja edistää medialukutaitoa kartoittamalla disinformaation leviämistä.