Opinnäytteet

22.4.2021

Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Pelillistetty Media – lisää kiinnostusta Z-sukupolven keskuudessa”.

17.2.2021

Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan journalismin koukuttavuudesta.

25.6.2020

Journalisteista viestijöiksi: miten journalistin ammatti-identiteetti soveltuu viestintätehtäviin?

Valma Korhonen pyrki pro gradu -tutkielmassaan selvittämään, miten journalistien perinteisesti käsitetty, tietynlaiseen ammatilliseen etiikkaan, arvoihin ja ihanteisiin nojaava ammatti-identiteetti taipuu viestintätehtäviin.

26.5.2020

Iida Putkoselle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2020 Iida Putkoselle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa työlle ”Pro gradu -tutkielma vaihtoehtoishoitojen uutisoinnista ja vaikuttamisen keinoista digitaalisessa mediassa”.

7.4.2020

Minna Lehtipuulle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 1.4.2020 Minna Lehtipuulle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa pro gradu -työlle ”Visuaalinen viestintä ja kuvien rooli vaikuttamisessa – pro gradu -työ Helsingin yliopiston Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa”.

1.4.2020

Narratiivinen journalismi osana toimittajaprofessiota

Sonja Saarikosken pro gradu -tutkielma tarkastelee narratiivista journalismia osana toimittajaprofessiossa tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa narratiivista journalismia tarkastellaan sitä tekevien toimittajien haastattelujen kautta.

26.2.2020

Valma Korhoselle 1 500 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Valma Korhoselle 1 500 euroa henkilökohtaista apurahaa pro gradu -työhön, joka käsittelee entisten journalistien ammatti-identiteetin soveltumista viestintätehtäviin.

10.9.2018

Pohjoismaisen robottijournalismin esittelemiseksi South by Southwestissä, Texasissa

Pohjoismaista robottijournalismia Texasissa Vuoden 2018 South by Southwestissä – maailman […]

1.6.2018

Featurejournalismi professiona – käytänteet, toimintaedellytykset ja alan arvostus Suomessa

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella featurejournalismia professionalismin teorioiden näkökulmasta.