Opinnäytteet

8.12.2023

Vertti Luostariselle 1 000 euroa opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Vertti Luostariselle 1000 euroa opintoapurahaa opinnäytetyöhön ”Neurodiverse Narratives with Conversational AI Systems”.

16.6.2023

Carlos Sunilalle 4 258 euroa opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Carlos Sunilalle 4 258 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Chat GPT:n vaikutukset media- ja viestintäalalla”.

9.5.2022

Kuinka Z-sukupolvi houkutellaan journalistisen median pariin?

Ajankohtaista Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset Opinnäytteet

Kai Lintisen Ylen kanssa yhteistyössä toteutetun YAMK-opinnäytetyön tulosten perusteella Z-sukupolvi on edelleen kiinnostunut journalismista, mutta tarjoiltuna tälle sukupolvelle ominaisin tavoin ja muodoin.

22.4.2021

Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Pelillistetty Media – lisää kiinnostusta Z-sukupolven keskuudessa”.

17.2.2021

Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan journalismin koukuttavuudesta.

25.6.2020

Journalisteista viestijöiksi: miten journalistin ammatti-identiteetti soveltuu viestintätehtäviin?

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet Muut

Valma Korhonen pyrki pro gradu -tutkielmassaan selvittämään, miten journalistien perinteisesti käsitetty, tietynlaiseen ammatilliseen etiikkaan, arvoihin ja ihanteisiin nojaava ammatti-identiteetti taipuu viestintätehtäviin.

26.5.2020

Iida Putkoselle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2020 Iida Putkoselle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa työlle ”Pro gradu -tutkielma vaihtoehtoishoitojen uutisoinnista ja vaikuttamisen keinoista digitaalisessa mediassa”.

7.4.2020

Minna Lehtipuulle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 1.4.2020 Minna Lehtipuulle 3000 euroa henkilökohtaista opintoapurahaa pro gradu -työlle ”Visuaalinen viestintä ja kuvien rooli vaikuttamisessa – pro gradu -työ Helsingin yliopiston Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa”.

1.4.2020

Narratiivinen journalismi osana toimittajaprofessiota

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet Muut

Sonja Saarikosken pro gradu -tutkielma tarkastelee narratiivista journalismia osana toimittajaprofessiossa tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa narratiivista journalismia tarkastellaan sitä tekevien toimittajien haastattelujen kautta.