Opinnäytteet

1.4.2020

Narratiivinen journalismi osana toimittajaprofessiota

Sonja Saarikosken pro gradu -tutkielma tarkastelee narratiivista journalismia osana toimittajaprofessiossa tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa narratiivista journalismia tarkastellaan sitä tekevien toimittajien haastattelujen kautta.

26.2.2020

Valma Korhoselle 1 500 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Valma Korhoselle 1 500 euroa henkilökohtaista apurahaa pro gradu -työhön, joka käsittelee entisten journalistien ammatti-identiteetin soveltumista viestintätehtäviin.

10.9.2018

Pohjoismaisen robottijournalismin esittelemiseksi South by Southwestissä, Texasissa

Pohjoismaista robottijournalismia Texasissa Vuoden 2018 South by Southwestissä – maailman […]

1.6.2018

Featurejournalismi professiona – käytänteet, toimintaedellytykset ja alan arvostus Suomessa

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella featurejournalismia professionalismin teorioiden näkökulmasta.

25.4.2018

Aluemedian digitalisaatio: Muuttuvat vaatimukset asiakasarvolupauksille

Pro Gradun tavoitteena oli selvittää miten digitalisaatio vaikuttaa asiakasarvon muodostumiseen […]

21.12.2017

Reetta Nurmo: Täydellisen nettiartikkelin anatomia – Idealista.fi:n nettiartikkeleiden liiketoiminnallisen tuloksen, löydettävyyden ja leviävyyden optimoiminen

Opinnäyte yhdistää journalismia, verkkoanalytiikkaa ja liiketoimintaa. Opinnäytteen tavoite oli selvittää, […]

4.7.2017

Ville Seuri: Start up -yrittäjyyttä toimituksen kyljessä. Innovaation ja luovuuden johtaminen Helsingin Sanomissa

Uuden kehittämisessä onnistuminen vaatii toimitusorganisaatioilta ja erityisesti niiden johtajilta kykyä […]

8.8.2016

Tarja Niinisalo: “Meidän tulevaisuudentutkimus on sitä, että seurataan, mitä muualla tapahtuu”

Tulevaisuuden ennakointi tarjoaa välineitä esimerkiksi yritysten visioiden luomiseen, strategisten valintojen […]

20.5.2016

Ville Seuri: Tuhannella mutkalla. Esimiestyön rooli HSTV:n Uutisraportti-ohjelman synnyssä. Pro gradu -työ Tampereen yliopistolle

Myönnettiin 13.4.2016 Ville Seurille 3 000 euron apuraha opinnäytetyölle ”Tuhannella mutkalla. Esimiestyön rooli HSTV:n Uutisraportti-ohjelman synnyssä. Pro gradu -työ Tampereen yliopistolle”.