9.2.2015

Nuorille suunnatun verkkomedian tutkimus ja kehitys

Viestintätoimisto Luotsi Oy:n hankkeelle myönnettiin 20 000 euron tutkimustuki.

Tiivistelmä

Sosiaalinen media ja viraalisisällöt ovat muuttaneet ja muuttavat jatkuvasti nuorten mediankäyttöä. Samalla kun sisältöjen kulutus siirtyy entistä enemmän mobiilimaailmaan, muuttuvat sisällöt myös erilaisiksi. Nuorille suunnatun viraalimedian tutkimus- ja kehityshankkeessa on tarkoitus tutkia 15-20-vuotiaiden nuorten mobiilia mediankäyttöä, oppia tuloksista nopeasti ja synnyttää uusi nuoriso/viraalimedia Suomeen, joka hyödyntää tutkimuksen löydöksiä.

Koska viraalimedia poikkeaa vahvasti perinteisestä mediasta, tulee sen tutkimisenkin olla erilaista. Perinteisen tutkimuksen sijaan teemme nopeampaan, evolutiivisempaan ja joustavampaan malliin. Tutkimukseen rekrytoidaan 15-20-vuotiaita sosiaalisen ja viraalisen median ystäviä, jotka ovat aktiivisia ja toimivat
monipuolisesti erilaisissa netin verkostoissa.

Tutkimme osallistujien viraalimedioiden käyttöä todellisessa kontekstissa etnografialla eli seuraten heidän kännykän, tabletin ja tietokoneen käyttöään. Tutkimme esim. käytettyjä kanavia, otsikointia, sisältöjä sekä kontekstia ja ajoitusta sekä jakamisen kohdeyleisöä.

Tutkimustuloksia kirjoitetaan jatkuvasti ja orgaanisesti yhteistyöalustaa hyödyntäen, jotta palvelunkehittäjät pysyvät ajan tasalla sekä voivat esittää jatkokysymyksiä tutkijoille tai tutkimukseen osallistuville nuorille. Tutkimustulosten hyödyntäminen alkaa jo tutkimusvaiheessa siten, että viraalimedian rakentaminen eli konseptointi ja koodaus alkaa jo tutkimusvaiheessa. Ensimmäinen ”minimun viable product” eli minimissään toimiva tuote julkaistaan jo alle kuukauden sisään tutkimuksen aloituksesta. Tutkimukseen rekrytoidut nuoret ovat mukana palvelun kehittämisessä koko kuuden kuukauden projektin ajan.