12.9.2018

New business models in the news industry in the United States

Tämän raportin on tilannut Media-alan tutkimussäätiö, ja sen tavoitteena on tunnistaa ja kuvata uusia liiketoimintamalleja Yhdysvaltain uutismediassa. Liiketoimintamalleja on löydetty ryhmittelemällä asiantuntijoilta saatuja havaintoja sekä mediaan kohdistuvan tiedonlouhinnan avulla. Kustakin mallista saatua käsitystä on syvennetty asiantuntijahaastattelujen avulla. Tutkimusta varten haastateltiin kolmeakymmentäyhtä asiantuntijaa.