31.3.2015

Natiivimainonnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus

Era Content Oy:lle myönnettiin 40 000 euron tutkimustuki hanketta varten.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten suhtautumista natiivimainontaan. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:

  • Natiivimainonnan uskottavuus ja kiinnostavuus sekä mainostajaln että median näkökulmasta
  • Natiivimainonnan vaikutus mainostajan ja median brändimielikuvaan sekä kuluttajan ostopolkuun
  • Missä vaiheessa omaksumiskäyrää natiivimainonta on tällä hetkellä: esimerkiksi varhaisten omaksujien ja suuren yleisön erot suhtautumisessa ja medialukutaidossa
  • Millaiset natiivimainonnan toteutukset tehoavat ja miksi (mm. mediaympäristön merkitys)
  • Tutkimuksessa mitataan myös analytiikan keinoin natiivimainonnan klikkausmääriä verrattuna muuhun digitaaliseen sisältöön ja mainontaan