17.12.2015

Minna Saariketo: Koodaamisesta kansalaistaito?

Minna Saarikedolle myönnettiin 19 800 euron jatko-opintoapuraha väitöskirjatyölle ”Koodaamisesta kansalaistaito? Koodaustaidon julkinen määrittely yhteiskunnallisena kamppailuna”.

”Koodauksesta kansalaistaito? Koodaustaidon julkinen määrittely yhteiskunnallisena kamppailuna” tarkastelee koodaustaidon tuloa osaksi suomalaista valtamedian rakentamaa julkista keskustelua ja koulutuspolitiikkaa. Samaan aikaan kun kaikenikäiset ovat hakeneet koodausoppia eri tahojen järjestämistä koodikouluista ja koodauskursseilta, opetushallitus on tehnyt päätöksen koodaamisen sisällyttämisestä osaksi suomalaista kouluopetusta vuonna 2016.

Tutkimus tarjoaa ajantasaisen ja monipuolisen kuvan siitä, ketkä osallistuvat kansalaistaidoista käytyihin julkisiin neuvotteluihin ja mitkä toimijat puolestaan puuttuvat näistä määrittelykamppailuista. Lisäksi tutkimus erittelee, millaisia intressejä koodaustaidoille julkisissa neuvotteluissa annettuihin määrittelyihin nivoutuu.