15.12.2015

Mediakollektiivi: Tutkimuksen jalkauttaminen verkkotyökaluksi

Mediakollektiiville myönnettiin 18 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Tutkimuksen jalkauttaminen verkkotyökaluksi. Projektisuunnitelma mediamaisematyökalun digitalisoinnista ja tulosten kvantifioinnista yleisö- ja käyttäjätutkimukseen käyttöön.”

Projektin tavoite on kehittää suomalaisten mediayritysten käyttöön helppo ja osin maksuton väline yleisöiden käyttämien medianimikkeiden selvittämiseen ja median käytön kuvaamiseen. Työkalu perustuu mediamaisemahaastatteluun, jossa kartoitetaan osallistujan käyttämät medianimekkeet, asetetaan ne tärkeysjärjestykseen ja vertaillaan niitä. Menetelmän tulos on henkilökohtainen mediamaisema, joka on kilpailija-analyysi lukijan, katsojan tai käyttäjän näkökulmasta.

Apurahaprojektin aikana selvitetään kustannukset mediamaisemahaastattelussa käytettävän työkalun digitalisointiin, jolloin henkilökohtaisten mediamaisemien kartoitukset voidaan tehdä ilman tutkijaa, laajemmalla otannalla ja tuottaa valmiiksi kvantifioituja ja visualisoituja tuloksia mediayritysten sisällöntuotannon ja markkinoinnin avuksi. Menetelmätyökalun tuotantoon haetaan erillinen rahoitus selvityksen pohjalta.