7.4.2020

Sonja Saarikoskelle 1800 euroa henkilökohtaista matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 1.4.2020 Sonja Saarikoskelle 1800 euroa henkilökohtaista matka-apurahaa Power of Narrative -seminaariin osallistumiseen Bostonissa vuonna 2021.

Saarikoski hakee apurahaa Power of Narrative -seminaariin osallistumiseen. Hän teki pro gradu -tutkielmansa Helsingin yliopistoon Media-alan tutkimussäätiön tuella. Gradu on alan sisällä herättänyt runsaasti kiinnostusta. Gradun teko vaikutti Saarikosken omaan ammatilliseen identiteettiin, kirjoittamiseen, eettiseen ajatteluun ja editorin työhön. Tutkimuksen myötä käsitys siitä, että narratiivinen journalismi on Suomessa genre, jota tulee vaalia, vahvistui.

Kuten gradussa todetaan, suomalaisen narratiivisen journalismin juuret ovat pitkälti Yhdysvalloissa. Suuri osa alan parhaista tekijöistä on amerikkalaisia ja alan uusimmat keskustelut alkavat sieltä. Gradussa puhutaan nk. totuudenjälkeisestä ajasta. Narratiivinen journalismi on myös tämän keskustelun ytimessä, sillä tarinallisuutta on pidetty alttiina väärinkäytöksille. Jatkuva eettinen keskustelu onkin alalla välttämätöntä, kuten gradun johtopäätöksissä todetaan. Bostonin seminaarissa puhuu alan tunnetuimpia tekijöitä: vuonna 2020 puhuvat muun muassa Mark Kramer, Jacqui Banaszynski ja Ellen Barry. Puhumassa on myös kirjallisuus- ja tv-alojen ihmisiä.

Saarikoski alkaa kirjoittaa syksyllä 2020 kertovaa tietokirjaa Hämeenlinnan naisvangeista, joista hän kirjoitti Kuukausiliitteeseen vuonna 2017. Kirjan kustantaa Siltala. Saarikoski toivoo kirjan myötä voivansa luoda uutta journalistisen kerronnan maaperää Suomeen. Yhdysvalloissa kertovan, journalistisilla periaatteilla tehdyn tietokirjallisuuden perinne on huomattavasti Suomea vahvempi ja suuri osa amerikkalaisista narratiivista journalismia tekevistä toimittajista tekee myös nonfiktiokirjoja. Myös kirjan kirjoitusprosessin kannalta olisi merkittävää, että Saarikoski voisi osallistua seminaariin ja kuulla tuoreimmat puheenvuorot siitä, mistä alalla juuri nyt Yhdysvalloissa keskustellaan.