8.4.2022

Randa Romanovalle 2875 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Randa Romanovalle 2875 euron matka-apurahan tiedonkeruumatkalle Islantiin.

Hakija aikoo tehdä väitöskirjansa ensimmäisen tiedonkeruumatkan Islantiin, jossa hän asettuu muutamaksi kuukaudeksi Islannin yliopistoon Reykjavikissa.  Tavoitteena on tutkia islantilaista journalistista itsesääntelyjärjestelmää ja sen haasteita.

Tavoitteena on

  1. analysoida, kuinka pohjoismaiset itsesääntelyjärjestelmät ovat kehittyneet (tai kehittyvät) nopeaa teknologista kasvua vastaan
  2. arvioida ovatko sovelletut strategiat edistäneet/estäneet ajatusta homogeenisestä pohjoismaisesta mallista.

Tuloksena syntyy kattavaa tietoa nykyisistä mediapolitiikan malleista ja löydetään tapaustutkimuksia mediavastuujärjestelmien mahdollisuuksista ja uhista Pohjoismaissa.