5.11.2018

Pohjoismaista robottijournalismia Texasissa

Vuoden 2018 South by Southwestissä – maailman isoimmassa, Texasissa järjestettävässä interaktiivisen media konferenssissa – esiteltiin Pohjoismaista robottijournalismia ja ennen näkemättömiä tutkimustuloksia alalta. Tapahtumassa luennoi freelance-toimittaja ja tutkija Hanna Tuulonen, joka esitteli South by Southwestissä keväällä 2017 hyväksytyn pro gradu -tutkielmansa tuloksia.

Pro gradussaan Tuulonen tutki, miten uutisrobotit vaikuttavat toimittajien työskentelyyn ja ammattiidentiteettiin.
Haastattelututkimus toteutettiin Suomessa ja Ruotsissa, ja vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksessa kävi ilmi, että robottien kanssa työskennelleiden toimittajien suhtautuminen robotteihin muuttui negatiivisesta tai neutraalista myönteiseksi robottien kanssa työskentelyn myötä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että uutisrobotit lisäävät sekä uutisten määrää että sisälöllistä laatua, ja että toimittajat pystyvät keskittymään robottimaisen puurtamisen sijaan aiempaa enemmän haastatteluihin ja
analyysien tekemiseen.
Tuulonen valittiin konferenssiin puhujaksi yhdessä ruotsalaisen United Robotsin ja mediaorganisaatio MittMedian kanssa. Esitelmässään he esittelivät suomalaista ja ruotsalaista robottijournalismia, käytössä olevia algoritmeja sekä tutkimustuloksia siitä, miten automaatio vaikuttaa toimitusten ja toimittajien työskentelyyn. Lisäksi he arvioivat alan tulevaisuutta ja tilaisuuden lopussa olevassa avoimessa osiossa keskusteltiin yleisön kanssa siitä, mitä toimittajat ja media-alan ammattilaiset voivat jatkossa odottaa sekä roboteilta että niiden vaikutuksilta.

South by Southwestiin osallistuu vuosittain noin 250 000 kävijää ja mediaorganisaatiota.

Katso esitys täältä: https://drive.google.com/file/d/1WF3awJiRTJXYOg3UZ3RnUFf2dB_z4mBk/view

Kuuntele esitys täältä: https://schedule.sxsw.com/2018/events/PP73498