21.9.2022

Podcastin suunnittelu graafisen sisältömallinnuksen avulla

Viime vuosina podcasteista on julkaistu useampia selvityksiä, mutta itse sisältösuunnittelusta puhutaan melko vähän. Kirsi-Marja Takala keskittyikin podcastien sisältösuunnitteluun opinnoissaan Oxford-yliopiston Reuters-instituutissa.

Viime vuosina podcasteista on julkaistu useampia selvityksiä, mutta itse sisältösuunnittelusta puhutaan melko vähän. Tämän takia Kirsi-Marja Takala keskittyi artikkelissaan havainnoimaan sisältökomponentteja, jotka löytyvät onnistuneista podcasteista.

Takala suunnitteli myös graafisen mallinnuksen kyseisiä komponentteja käyttäen. Tarkoituksena oli tarjota työkalu kaikille niille, jotka suunnittelevat podcastin tekemistä, kehittämistä tai ostamista. Työkalua voi käyttää koko sarjan tai yksittäisen jakson suunnitteluun. Sen lisäksi sitä voi käyttää hyväksi myös opetustilanteissa. Sisältökomponenteista koostuva graafinen mallinnus rakentui oman ammattitaidon sekä useamman haastattelun ja podcast-artikkelien perusteella.

Podcastien graafinen mallinnus pitää sisällään seuraavat sisältökomponentit:

  • GOAL – Tavoite (Podcastin tekijän sekä kuuntelija tavoite, mitä molemmat podcastista saavat?)
  • LISTENER – Kuuntelija (Kuka kuuntelee?)
  • ATTRACTION – Houkutus (Tuleeko kuuntelija aiheen vai juontajan takia?)
  • FORMAT – Konsepti (Miten konsepti tukee tavoitetta ja ottaa kuuntelijan huomioon?)
  • TECHNOLOGY – Teknologia (Miten teknologia tukee tavoitetta, konseptia ja ottaa kuuntelijan huomioon?)

Takalan artikkelin tiivistelmä on luettavissa Reuters-instituutin sivuilla

Media-alan tutkimussäätiö myönsi Takalalle matka-apurahan opintoja varten vuonna 2021.