10.9.2019

Median ja viestinnän tutkijoiden IAMCR-konferenssin matkaraportti

Mari Pienimäki osallistui Media-alan tutkimussäätiön tuella IAMCR-konferenssiin Madridissa heinäkuussa 2019. Hän esitteli Nuoret estradille -tutkimuksen päätuloksena suunnittelemaansa inklusiivisen mediakasvatuksen mallia ensimmäistä kertaa ulkomailla.

Nuoria istumassa läppärit sylissä.

IAMCR-yhdistys edistää tiedotusvälineiden ja viestinnän tutkimusta kaikkialla maailmassa keskittyen yhteiskuntapoliittisiin, teknologisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin prosesseihin.

Pienimäki piti esityksensä ”Media Education for the Inclusion of At-Risk Young People” mediakasvatuksen tutkimuksen jaostossa (MER). Esityspaperi perustui Tampereen yliopistossa toteutetun Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -tutkimuksen (2015–2017) päätuloksiin. Pienimäki toimi hankkeen koordinaattorina ja päätutkijana 10-henkisessä tutkijaryhmässä.

Tutkimuksessa etsittiin keinoja edistää nuorten monilukutaitoa (eritoten medialukutaitoa), oman äänen kuulumista ja yhteiskuntaan osallistumista omien mediasisältöjen tekemisen ja julkaisemisen kautta. Tutkimuksen päätulos oli Pienimäen suunnittelema inklusiivisen mediakasvatuksen malli.

MER-jaoston kuulijat kokivat mallin merkittäväksi tutkimustulokseksi, ja siitä käytiin vilkasta keskustelua. Pienimäen saama palaute vahvisti hänen uskoaan jatkaa tutkimustyötä samalla sektorilla. Konferenssi syvensi Pienimäen suhteita muutamiin arvostettuihin, kansainvälisiin mediakasvatustutkijoihin, ja hän loi myös uusia kontakteja.

Lue Mari Pienimäen matkaraportti (pdf).
Katso Mari Pienimäen esitysdiat konferenssissa (pdf).

Lisätiedot:

Tutkijatohtori Mari Pienimäki
Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
mari.pienimaki_tuni.fi (laita _viivan tilalle @-merkki)
p. 050 318 7473

 

Media-alan tutkimussäätiö myönsi matka-apurahan 16.5.2019.