3.4.2019

Marjoriikka Ylisiurualle 4000 euron matka-apuraha

Marjoriikka Ylisiurualle myönnettiin 4000 euron matka-apuraha hankkeelle ”Kesäkoulu Santa Fe Institutessa kesäkuussa 2019”.

Marjoriikka Ylisiurua valittiin osallistumaan yhdysvaltalaisen Santa Fe -instituutin perinteikkääseen Complex Systems Science -kesäkouluun kesäkuussa 2019. Kesäkoulu kestää neljä viikkoa, ja sen tiivistahtisilla luennoilla sekä ryhmätöissä verkostoidutaan ja vaihdetaan ajatuksia ympäri maailmaa saapuvien kompleksisuusteorian tutkijoiden ja soveltajien kanssa.

Ylisiuruan väitöstyö tehdään Media-alan tutkimussäätiön piiriin kuuluvalla aineistolla. Tavoitteena on löytää aineistosta koneoppimisen keinoin uudentyyppistä evidenssiä kuluttajien ”pöhinän” synnystä ja laskusta. Kurssilla syntyvien ajatusten, osaamisen sekä mahdollisten yhteistyöverkostojen avulla voidaan toteuttaa kolmas, empiirinen väitöskirja-artikkeli. Valinnan myötä Ylisiurualla on myös ilo ja kunnia viedä hieno suomalaisaineisto yhä laajempaan kansainväliseen tietoisuuteen.