3.6.2019

Mari Pienimäelle 1700 euron matka-apuraha

Mari Pienimäelle myönnettiin 1700 euron matka-apuraha hankkeelle ”Tutkimustulosten esittely ja kansainvälinen verkostoituminen International Association for Media and Communication (IAMCR 2019) -konferenssissa”.

Pienimäen tieteellinen esitys ”Media Education for the Inclusion of At-Risk Young People” on hyväksytty esitettäväksi ”International Association for Media and Communication” (IAMCR 2019) -konferenssissa Madridissa 7.7.-11.7.2019.

Esityksessä Pienimäki avaa kolmivuotisen ”Nuoret estradille” -kehitystutkimushankkeen päätuloksena suunnittelemaansa ”Inklusiivisen mediakasvatuksen mallia”. Kouluihin ja nuorisotyöhön suunnatun pedagogisen mallin tavoitteena on kasvattaa kaikkien nuorten motivaatiota osallistua medioituneeseen yhteiskuntaan, kehittää heidän digitaalisia mediataitojaan, edistää omaehtoista toimijuutta medioissa ja kasvattaa myönteisten kokemusten syntymistä yhteiskunnassa mukanaolosta (inkluusiosta) omien mediasisältöjen tuotannon kautta. IAMCR-konferenssiin osallistumisen tavoitteena on myös verkostoitua kansainvälisten media-alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.