1.3.2018

LovOne – tutkimushankkeen johtopäätöksiä

LovOne tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää malli, joka mahdollistaa käyttäjälähtöisen tiedon hyödyntämisen nykyistä paremmin paikallismedian liiketoiminnassa. Kyse on samankaltaisuuksien havainnoimisesta erilaisten tekstimassojen välillä. Kehitimme konseptia yhdessä Loviisan Sanomien kanssa pyrkimyksenä mahdollisimman nopea innovaatioiden testaus ja käyttöönotto. Hankkeessa olivat vaikuttamassa myös myynnin ja markkinoinnin kehittämistä pohtinut Fenix Consulting sekä sovellustekniikan toimittanut Isaware Oy. LovOnen lopputulema on se, että konseptin voi toistaa ja se on lähtökohta uudelle liiketoiminnalle.

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti vuonna 2017 LovRealin hanketta ”loVreal – yhdistää ihmiset. Paikalliset virtuaalisisällöt uuden ansainnan lähteinä”.