3.6.2019

Lentola Logistics Oy:lle 50 000 euron tutkimustuki

Lentola Logistics Oy:lle myönnettiin 50 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Sähkökäyttöisten hybridi-ilma-alusten mahdollisuudet haja-asutusalueiden lehdenjakelussa”.

Hankkeen tarkoituksena on tutkia kehityn sähkökäyttöisen ilma-aluksen käytön vahvuuksia ja heikkouksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa.

Hankkeen puitteissa tehdään jakelupilotit kolmen alan toimijan kanssa. Näissä piloteissa kuljetetaan osallistuvien yritysten lehtiä heidän asiakkaidensa kiinteistöille tai heittolaatikoihin. Pilottien jälkeen tehdään raportti, jossa tarkastellaan hybridi-ilma-alusten käytön mahdollisuuksia ja kustannuksia.