17.12.2015

Lauri Haapanen: Suora siteeraus journalismissa – Haastattelupuheen rekontekstualisointi kirjallisiksi sitaateiksi

Lauri Haapaselle myönnettiin 10 035 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle ”Suora siteeraus journalismissa – Haastattelupuheen rekontekstualisointi kirjallisiksi sitaateiksi”.

Suorat sitaatit ovat keskeinen kerronnan keino lehtijutuissa ja muissa journalistisissa teksteissä. Tästä huolimatta siteerauksen todellisia työkäytänteitä – sitä, millä tavoin toimittajat siirtävät haastattelupuhetta sitaateiksi ja mitkä tekijät ohjaavat tätä rekontekstualisointia – on tutkittu vasta vähän.

Medialingvistinen tutkimus selvittää empiirisen aineiston perusteella ja useista näkökulmista sitä, miten toimittajat muokkaavat haastattelussa esitettyä puhetta sitaateiksi ja mitkä tekijät näitä työkäytäntöjä ohjaavat ja selittävät.

Tieteellisten päämäärien lisäksi tutkimustyöni lopullisena tavoitteena on saatujen tulosten soveltaminen käytännön toimitustyöhön, toimittajakoulutukseen ja (kriittiseen) mediakasvatukseen. Tämä tutkimuksen soveltava puoli on keskeinen osa tutkijaprofiiliani, ja minulla on siihen oman toimittajanurani kautta erityiset edellytykset.