13.2.2019

Lasten lehtikone -ohjelma +oppimateriaalikokonaisuus: Varhaiskasvatuksen mediakasvatusta edistävä monimediahanke

Lasten lehtikone -ohjelma tarjoaa varhaiskasvatukseen mediakasvatusvälineen, jossa yhdistyvät digitaaliset mediataidot ja printtimedian käyttö. Ohjelma tutustuttaa päiväkoti-ikäiset ilmaisen digitaalisen ohjelman avulla siihen, miten printtilehteä tehdään.

Lasten lehtikoneen ohessa julkaistaan oppimateriaaleja, jotka tukevat sisällöntuottamisen, mielipiteen ilmaisun sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista leikin ja mediaharjoitusten kautta. Ohjelmaa voi hyödyntää myös päiväkodin ja kodin väliseen lapsilähtöiseen viestintään. Hanke on suunniteltu uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan nojaten ja päiväkotien tekniset resurssit
huomioiden.

Lasten lehtikone sopii myös alle 3-vuotiaille, joille on olemassa vasta hyvin niukasti mediakasvatuksellista oppimateriaalia.

Lisätietoja: Piia Matikainen