20.5.2016

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Alueellisen median digitaalinen loikka – mikä muuttuu?

Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle päätettiin 2.5.2016 myöntää 54 896 euron tutkimustuki hankkeelle ”Alueellisen median digitaalinen loikka – mikä muuttuu?”.

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on tukea ja analysoida digitalisaation synnyttämää muutosprosessia, jonka tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön uusia alueellisen median liiketoimintamalleja.

Tutkimuksen keskeinen kysymys kytkeytyy siihen, miten digitaalisten sisältöjen lisääntynyt ja jatkuvasti muuttuva asiakastarve muutetaan toimiviksi liiketoimintamalleiksi aluemediassa. Tarkoituksena on myös valottaa muutoksen haasteita sekä niitä tekijöitä, jotka edesauttavat aluemedian kykyä säilyttää kilpailuetunsa digitalisaation murroksessa.

Käytännön liike-elämän näkökulmasta tutkimuksen tavoitteena on tarjota ratkaisumalleja mediaalan, ja erityisesti alueellisen median, johtajille ja ammattilaisille. Tieteellisestä näkökulmasta tutkimus tuo arvokasta tietoa organisaation sisäisestä muutosdynamiikasta haastavassa murrostilanteessa.

Tutkimus on pitkittäistutkimuksena toteutettava case-tutkimus, jossa monipuolisin menetelmin seurataan uuden liiketoimintamallin murrosta ideoinnista toteutukseen organisaation eri tasoilla.

Yhteyshenkilö

  • Professori Paavo Ritala
  • paavo.ritala@lut.fi