28.11.2022

Lapin yliopistolle 134 020 euroa tutkimusteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi marraskuussa 2022 Lapin yliopistolle 134 020 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Pakohuonepeli transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen”.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2023 aikana Sm4rt LOC -tilassa perusopetukseen tarkoitettu pakohuonepelialusta, jossa opitaan transmediaalisia luku- ja kirjoitustaitoja ja samalla kehitetään myös perinteisiä luku- ja kirjoitustaitoja ja sekä motivoidaan niiden opiskelua. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoja, joiden eriytymisestä on noussut viime vuosina erityistä huolta.

Toteutettavien pakopelien avulla kerätään tutkimusaineistoa nuorten lukutaitojen tilasta ennen pakopeliä sekä vaikuttavuuden arviointina myös pelin jälkeen. Hankkeessa hyödynnetään nuorten vapaa-ajallaan suosimia tekstikäytänteitä ja ympäristöjä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen. Tässä apuna on mediakonserni PunaMusta Median osaaminen.

Tämä motivoi oppilaita, parantaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä vahvistaa nuorten mediasuhteita. Samalla hankkeessa viedään luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ympäristöön, joka havainnollistaa ja simuloi todellisen elämän transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen ratkaisevaa merkitystä ja samalla opettaa niitä.

Hankkeesta syntyy konkreettinen peliympäristö, joka dokumentoidaan kirjallisiksi materiaaleiksi avoimiin ja maksuttomiin oppimis- ja koulutusympäristöihin sekä sosiaalisen median ammatillisiin kanaviin. Kohderyhminä ovat erityisesti peruskoulujen opettajat, korkeakoulujen opettajankouluttajat, ammatillisten yleisaineiden opettajat, vapaan sivistystyön opettajat sekä kirjastojen henkilökunta. Mm. OpenDigitaito- ja Uudet lukutaidot -verkostojen kautta tulokset siirtyvät nopeasti kohderyhmien saataville.

Tutkimustieto raportoidaan kahtena tutkimusartikkelina avoimissa julkaisuympäristöissä. Lisäksi tarjotaan tutkimuksen aineistoa ja sen myötä saavutettua tutkimus- ja kokemustietoa median kehittäjien käyttöön erityisesti siltä osin, kuinka tutkimuksessa saavutetaan ymmärrystä lasten ja nuorten mediankäytöstä.

Hanke on osa vuoden 2022 TUTKIMUSTEEMAA lukutaidon pelastamiseksi.