3.6.2019

Lahden ammattikorkeakoululle 15 000 euron apuraha

Lahden ammattikorkeakoululle myönnettiin 15 000 euron apuraha hankkeelle ”MILAB – creating @ crossroads of arts & tech”.

MILAB-hankkeen tavoitteena on monialaistaa ja päivittää visuaalisen viestinnän, muotoilun ja tietotekniikan koulutusta vastaamaan paremmin nykyisiin ja tuleviin todennettuihin media-alan tarpeisiin. Keskeistä on parempi monialainen yhteistoimijuus visuaalisen viestinnän suunnittelun ja tietoteknisten toteutusten tekijöiden välillä. Tämä edellyttää, että kummatkin oppivat toistensa alasta perustietoja ja käytetyn kielen.

Hanke toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa alan yritysten kanssa yhteisenä koulutuspilottina ja toisessa vaiheessa yrityssimulaationa. Hankkeessa syntyy uusia, pysyviä ja kestäviä käytäntöjä, joiden myötä Suomessa saadaan markkinoille käyttökokemukseltaan yhä kilpailukykyisempiä digitaalisia tuotteita, kuten mediapaketteja ja ohjelmistoja. Lisäksi tulevaisuuden medianomeilla ja ohjelmistoinsinööreillä on paremmat valmiudet toimia tehokkaasti yhteisprojekteissa. Hankkeen päätyttyä Muotoiluinstituutti jatkaa yhteiskoulutusta MILAB-yrityssimulaatioyksikön kautta.