10.6.2016

Kuka Helsinki Oy: Toimittajien ja asiantuntijoiden uusien yhteistyötapojen kehittäminen

Kuka Helsinki Oy:lle myönnettiin 23 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Toimittajien ja asiantuntijoiden uusien yhteistyötapojen kehittäminen”.

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda tietoa ja osaamista paremmin yhteiskunnan käyttöön edistämällä toimittajien ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Parempi yhteys toimittajien ja asiantuntijoiden välillä luo rakentavaa keskustelua ja siten laadukasta mediasisältöä. Tämä edistää asiantuntijaorganisaatioiden viestintää ja vaikuttavuutta sekä mediatalojen kilpailukykyä.

Hankkeessa selvitetään parhaat keinot yhteistyötapojen kehittämiseen. Palvelua on pilotoitu ja kehitetty yhdessä toimittajien ja asiantuntijoiden kanssa keväällä 2016. Pilotointi päättyy heinäkuussa 2016.

Palvelun nimi on Kuka (www.kukahaku.fi). Kuka on asiantuntijatietokanta, josta toimittajat löytävät uusia näkökulmia ja asiantuntijoita. Asiantuntijat pääsevät tuomaan omaa osaamistaan esille.

Kukan pilotin ja tutkimusaineiston perusteella tullaan palvelua kehittämään eteenpäin. Tulevassa tutkimushankkeessa syksyllä 2016 keskitytään seuraaviin kysymyksiin:

Mediassa esiintyvän asiantuntijatiedon monipuolistaminen: mitkä ovat ne keinot, joiden avulla toimittajat ottavat käyttöönsä uusia asiantuntijoita.
Tulevaisuuden journalismi: millä tavoin asiantuntijat voivat ja haluavat osallistua journalististen sisältöjen tuottamiseen?
Asiantuntijaorganisaatioiden strategia: miten organisaatioiden viestintähenkilöstön kannattaa osallistua asiantuntijoista ja osaamisesta viestimiseen medioiden suuntaan?

Tulokset ovat yleishyödyllisiä ja lisäävät viestintäalan kilpailukykyä laajemmin. Asiantuntijaorganisaatiot etsivät jatkuvasti uusia tapoja tuoda osaamistaan ja asiantuntijoitaan aiempaa laajemmin mediaan. Mediatalojen kilpailukyky kasvaa kun ne pystyvät tarjoamaan laadukasta ja monipuolista sisältöä.

Yhteyshenkilö

  • Projektijohtaja Mari Vaara
  • mari.vaara@gmail.com