25.4.2024

Vaasan yliopistolle 70 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa 70 000 euroa tutkimustukea Vaasan yliopiston hankkeelle ”Journalismituotteen kehittäminen ja markkinointi 30-50-vuotiaille käyttäjäymmärryksen perusteella”.

Vaasan yliopisto, Seamk ja Ilkka-Pohjalainen selvittävät pilottitutkimushankkeessa, millainen journalistinen tuote puhuttelee suurta ja vaikeasti tavoitettavissa olevaa, journalismiin sitoutumatonta 30–50-vuotiaiden kohderyhmää niin, että he pitävät sitä maksamisen arvoisena. Hankkeessa tutkitaan, miten journalismituote kannattaa heille markkinoida. Lisäksi kehitetään kohderyhmälle sisällöltään ja muodoltaan sopiva journalistinen tuote, jota ryhdytään tekemään ja markkinoimaan heille ripeästi Ilkka-Pohjalaisessa.

Aluksi selvitetään, mikä estää käyttäjäryhmää kuluttamasta journalismia. Onko se kiire, aiheet, tottumus, hinta, kieli, valikoima tai muut syyt? Kohderyhmälle järjestetään palautteenantotyöpajoja, kysely ja haastatteluja, joissa taustaltaan erilaiset kohderyhmään kuuluvat kertovat mediankäyttötottumuksistaan ja millaista journalistista sisältöä he pitävät merkityksellisenä, jotta tutkittavaan joukkoon kuuluvien käyttäjien moninaisuutta voitaisiin ymmärtää. Hankkeessa tutkitaan, millaisen (henkilö)brändin paikalliseen journalismiin markkinointi vaatii toimiakseen. Lisäksi tutkitaan, miten pitkä tilaus ja millainen hinnoittelu on kohderyhmästä toimivin: olisiko mielekkäintä maksaa yksittäisestä jutusta vai esimerkiksi vuorokauden, viikon tai kuukauden pituisesta jaksosta ja miten?

Palautteen, kyselyn ja haastatteluiden perusteella muodostetaan Ilkka-Pohjalaisen toimittajien ja Vaasan yliopiston viestinnän ja markkinoinnin opiskelijoiden kanssa 3–5 journalismiformaattia, joita tehdään Ilkka-Pohjalaiseen 3–10 jutun testijakson verran journalistisin perustein. Juttujen analytiikan ja niiden perusteella tehtyjen tilausten lisäksi niistä kerätään sanallista palautetta ensimmäiseen kyselyyn osallistuneilta ja kyselyn ulkopuolelta jutun pariin päätyneiltä kohderyhmään kuuluvilta. Journalismiformaatteja hiotaan testijakson palautteen perusteella ja parhaat otetaan Ilkka-Pohjalaisen valikoimaan pysyvästi. Tutkimuksen tuloksista työstetään myös artikkeli.