16.6.2023

Uutismedian liitolle 43 700 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Uutismedian liitolle 43 700 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Vastuullista journalismia TikTokissa. Journalismin rooli ja sen tunnistaminen nuoren TikTok-käyttäjän arjessa. Mediakasvatuksellinen tutkimus- ja kehityshanke.”

TikTok on nuorille tärkeä media ja keskeinen kanava myös uutisten seuraamiseen. Vastuulista journalismia TikTokissa -hanke lisää ymmärrystä siitä, millainen on journalismin rooli nuorten TikTok-käyttäjien arjessa ja miten hyvin he tunnistavat journalismin. Hankkeessa hahmotetaan kuvaa suomalaisen uutismedian ja journalismin roolista TikTokissa, raamitetaan 13–18-vuotiaiden nuorten suhdetta journalistisiin sisältöihin ja mallinnetaan, millaisia muotoja journalismi TikTokissa voi saada. Saadun tiedon pohjalta tuotetaan työkaluja journalismikasvatuksen kehittämiseen ja nuorten entistä parempaan tavoittamiseen. Nuorten mediankäytön ymmärtämisellä ja journalismin roolin vahvistamisella nuorten media-arjessa on iso yhteiskunnallinen merkitys; demokratian toimimisen kannalta on olennaista, että journalismi tavoittaa nuoret, nuoret ymmärtävät sen toimintaperiaatteita ja että luottamus journalistisen mediaan ei rapaudu.