11.5.2023

Tuija Aallolle 8900 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 27.4.2023 pitämässään kokouksessa Tuija Aallolle 8900 euroa jatko-opintoapurahaa tutkimukselle ”Alustaistuminen muuttaa mediamaisemaa. Vaikuttajien ja vaikuttajatoimistojen rooli Suomen mediakentässä ja mediatoimijoiden tulevaisuuskuvitelmat alustojen aikakaudella”.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa media-alan liiketoimintamallien ja ammattien muutoksesta sekä tämän muutoksen ajureista ja vaikutuksista toimintaympäristössä. Millaisia liiketoimintamalleja ja kyvykkyyksiä vaikuttajilla ja vaikuttajatoimistoilla on, ja miten vaikuttajamedia muokkaa suomalaismediaa? Entä millaisia tulevaisuuskuvitelmia mediatoimijat pystyvät fasilitoidusti kehittämään tulevaisuustyöpajassa.

Työn tuloksena syntyy tutkimusraportti ja koulutusmateriaali, jonka äärellä eri median liiketoiminta-alueiden, kuten digitaalisen audion ja journalismin edustajat voivat punnita vaihtoehtoisia toimintamalleja ja niiden soveltamisen seurauksia esimerkiksi uusien uusien työrutiinien omaksumisen ja keskeisten uusien kartutettavien kompetenssien kannalta. Tavoite Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana on tuottaa suomalaisille media-alan yrityksille ja audiovisuaalisen alan kehittämisestä vastaaville päättäjille uutta tietoa alustoitumisen vaikutuksista suomalaisen median toimintaympäristöön:

a) sosiaalisen median alustojen mahdollisuuksia hyödyntävien uusien yritysten toimintatavoista ja strategioista,
b) mainoseurojen valumisesta sosiaalisen videon alustoille,
c) media-alan vakiintuneiden yritysten uuden median strategioista alustoituneessa mediaympäristössä, sekä
d) uutta ymmärrystä kilpailuun parhaasta työvoimasta.

 

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt Aallolle aiemmin jatko-opintorahaa vuonna 2022.