4.10.2023

Teemu Mikkoselle 8 516 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 8 516 euroa jatko-opintoapurahaa Teemu Mikkosen väitöstutkimukselle ”Lukiolaisten käsityksiä luotettavasta tiedosta”.

Artikkeliväitöskirjan tavoitteena on lisätä media-alan, opettajien ja kasvattajien tietoisuutta siitä, kuinka lukiolaiset arvioivat ja perustelevat verkkotekstien luotettavuutta. Verkkotekstien luotettavuuden arvioinnin merkitys nousee esille muun muassa siinä, että se on kirjattu uusimpaan lukion opetussuunnitelmaan osaksi kulttuurisia ja kriittisiä lukutaitoja. Väitöskirjassa tarkastellaan lukiolaisten tulkintoja siitä, millainen tieto on tarpeeksi luotettavaa internetissä suoritettavien koulutehtävien tekemiseen.

Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja neljästä vertaisarvioidusta artikkelista. Kahdessa ensimmäisessä artikkelissa aineistona olivat oppilasryhmille tehdyt haastattelut, ja kahdessa viimeisimmässä artikkelissa analysoitiin internetlukutaidon testin vastauksia. Lukiolaisten tiedon luotettavuuteen liittyviä perusteluja tutkittiin eri näkökulmista erilaisia laadullisia metodeja soveltaen. Ensimmäisissä artikkeleissa käytettiin diskurssianalyysiä haastatteluaineistojen analyysiin ja kahdessa viimeisimmässä analysoitiin rokotevastaisen verkkotekstin vastaanottoa retoriikan ja kehysanalyysin keinoin.

Oppilaiden näkemykset internetin tiedonlähteiden luotettavuudesta ovat tulosten perusteella sidoksissa heidän ennakko-oletustensa lisäksi siihen, kuinka monipuolisesti he tunnistavat erilaisia puhetapoja ja retorisia keinoja. Myös se, miten väitteet on kehystetty, näyttäisi olevan merkityksellistä. Tutkimustulosten perusteella tiedon luotettavuuden arviointi tulisi ottaa merkittäväksi osaksi lukio-opetusta ja siihen tulisi kiinnittää huomiota myös tulevissa lukion opetussuunnitelmissa.