4.10.2023

Tampereen yliopistolle 87 503 euroa jatkorahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 87 503 euroa jatkorahoitusta Tampereen yliopiston kehityshankkeelle ”Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen”.

Hanke edistää moniäänistä ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavaa mediajulkisuutta ilman vastakkainasettelua. Hankkeessa on selvitetty erilaisia vaientamisen mekanismeja, joita kansalaiset ovat kokeneet vaihtoehtoisia näkemyksiä esittäessään sekä järjestetty moniäänistä mediajulkisuutta kehittäviä työpajoja. Vaientamisen mekanismeja on tutkittu mediajulkisuuden inklusiivisuuden haasteina, jotka voidaan luokitella yhteiskunnallisiksi, sosiaalis-psykologisiksi sekä mediakäytäntöihin liittyviksi.

Tutkimuksen mukaan toimitukselliset valinnat ja käytännöt ovat jossain määrin tuottaneet yksiäänisyyttä ja kansalaisten ulkopuolisuuden kokemuksia. Hanke edistää kehitystyössään mediajulkisuuden inklusiivisuutta, jolla on tärkeä merkitys yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden, luottamuksen ja yhtenäisyyden rakentamisessa.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa kehitetään reilun median toimintamallia, joka palvelee toimittajia ja mediasisältöjen tuottajia moniäänisen sekä kunnioittavan mediasisällön tuottamisessa. Toimintamallin kehittämisessä hyödynnetään hankkeen aiempien työpajojen tuloksia sekä tutkijoiden rakentamaa inklusiivisen mediajulkisuuden analyysikehikkoa tutkimustuloksineen. Toimintamallia esitellään ja tarjotaan yhteistyöverkoston toimittajien koekäyttöön.

 

Media-alan tutkimussäätiö myönsi hankkeelle tukea myös vuonna 2022.