20.6.2024

Tampereen korkeakoulusäätiölle 40 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.6.2024 pitämässään kokouksessa 40 000 euroa tutkimustukea Tampereen korkeakoulusäätiön hankkeelle ”EU Kids Online -tutkimus Suomessa 2024–2025: Lapset toimijoina verkossa, digitaaliset medialukutaidot ja oppiminen”.

EU Kids Online -tutkimus Suomessa 2024-2025 on tilastollisesti ja kansainvälisesti vertaileva tutkimus, jota on toteutettu vuodesta 2010 lähtien useissa Euroopan maissa. Tämän pitkittäistutkimuksen keskiössä on lasten toimijuus verkossa, myös lasten kokemat riskit ja ymmärrys heidän digitaalisista medialukutaidoistaan. Keskeinen kysymys on, miten lasten verkkomedian käyttö on muuttunut digitaalisen käyttöympäristön nopeassa muutoksessa, mukaan lukien koetut riskit ja mediakulutaidot.

Näiden ydinteemojen lisäksi tällä kolmannella tutkimuskierroksella selvitetään uusina teemoina lasten tekoälykriittisyyttä, valemedian tunnistamista ja faktantarkistuksen käytäntöjä. Verkkomedia kattaa tutkimuksessa digitaaliset alustat, joilla lapset toimivat kuluttajina ja käyttäjinä. Sisällöllisesti tarkastelu on laaja lähtien median tarjonnasta (esim. uutissisällöt) käyttäjälähtöiseen julkaisemiseen eri kanavilla. Hankkeessa 10-15-vuotiaat lapset vastaavat verkkokyselyyn peruskoulussa maantieteellisellä edustavuudella syksyllä 2024 yhteensä 25 Euroopan maassa. Uutta tietoa rakentuu pitkittäistutkimuksena netin käytön kehityksestä suhteessa edellisiin EU Kids Online -kierroksiin, jotka toteutettiin myös Suomessa. Ajankohtaista uutta tietoa rakentuu lasten ja nuorten teknisistä taidoista, tekoälypohjaisen viestinnän ymmärryksestä ja valemedian tunnistamisesta.