11.5.2023

Sari Virralle 1950 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 27.4.2023 Sari Virralle 1950 euroa matka-apurahaa tutkimuksen ”The Value Added of Media Clusters? A Case Study of the Mediapolis Cluster in Finland” esittämiseen ja tutkijayhteistyöhön European Media Management (emma2023) konferenssissa Navarran yliopistossa, Espanjassa.

Virran tavoite on saada Media-alan tutkimussäätiön tukeman väitöskirjan jälkeiselle tutkimukselle kansainvälistä näkyvyyttä ja asiantuntijapalautetta European Media Management Associationin emma2023-konferenssissa Navarran yliopistossa kesäkuussa 2023. Konferenssi on mediajohtamisen tutkimusalueen tärkein eurooppalainen mutta maailmalaajuisesti alan tutkijoita kokoava vuosittainen tapahtuma. Korona-ajan tauon jälkeen Virta kokee erityisen tärkeäksi sekä esitellä tutkimustaan että elvyttää media-alan tutkijaverkostojaan.

Klusteriyhteistyö nähdään keskeisenä innovaatioiden ja jaetun arvonluonnin keinona erityisesti disruptiivisissa toimintaympäristöissä, kuten mediatoimiala on. Mediaklusterien kehittämisen ja yhteistyön syvempi ymmärtäminen on siis välttämätöntä. Tutkimusalueen merkitys mediatoimialan tulevaisuudelle on sekä Suomessa että kansainvälisesti merkittävä, koska rajoja ylittävä yhteistyö ja jaettu arvonluonti ovat entistä vahvemmin mediatoimialan kilpailukyvyn ja tulevaisuuden kasvun ytimessä. Eri konteksteissa toteutetun klusterikehityksen, siitä tehtyjen havaintojen sekä johtopäätösten vertailu ja tätä kautta yhteinen oppiminen on tarpeellista, jotta myös tutkimusalue voi kehittyä.

Tutkimuksen abstrakti otsikolla ”The Value Added of Media Clusters? A Case Study of the Mediapolis Cluster in Finland” on hyväksytty esitettäväksi konferenssissa yhdessä PhD, Dr. Marlen Komorowskin kanssa, jonka väitöstutkimus fokusoitui mediaklustereihin. Laadullisen tutkimuksen empriinen aineisto perustuu Tampereen Mediapoliksen seurantaan koko sen kehittämisen ja olemassaolon ajalta.

Tutkijat nojaavat aikaisempaan mediaklusterien tutkimukseen, mutta he lanseeraavat myös uuden ”spatial network effects”-konseptin, jota he hyödyntävät analyysissä. He työstävät aiheen pohjalta artikkelin kansainväliseen Media Economics -koontiteokseen. Tähän he ottavat mukaan myös muita tapauksia eri puolilta Eurooppaa ja jakavat tutkimuksen tulokset myös mediatoimialan käytännön toimijoiden kanssa.

 

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt Sari Virralle apurahaa myös vuosina 2015, 2019 sekä 2020.