16.6.2023

Päivi Rasi-Heikkiselle 2 000 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Päivi Rasi-Heikkiselle 2 000 euroa matka-apurahaa matkalle NordMedia23-konferenssiin.

Matkan tavoitteena on verkostoitua NordMedia-tutkimusverkoston ja erityisesti ”Media, Communication and Health”-työryhmän kanssa. Työryhmä järjestää NordMedia23-konferenssissa Norjassa paneelin ”Healthy ageing and digital technologies: promises and pitfalls”, johon Rasi-Heikkinen osallistuu kutsupuhujana. Paneeliin on kutsuttu pohjoismaisia puhujia eri tieteenaloilta, kuten median ja viestinnän tutkimuksesta, terveystieteistä, kasvatustieteistä sekä kulttuurigerontologiasta. Paneelissa tarkastellaan ikääntymisen sekä digitaalisen median ja teknologioiden suhdetta eri näkökulmista. Rasi-Heikkisen puheenvuoro on nimeltään ”Robots in the care of older people: Reflections from a learning researcher”, jossa hän tarkastelee toteuttamiensa tutkimus- ja kehittämishankkeiden pohjalta, millaisia uusia medialukutaitoja robotisaatio edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä ja ikääntyneiltä asiakkailta.

Konferenssimatkan tavoitteena on lisäksi jakaa heidän omissa tutkimus- ja kehittämishankkeissamme tuotettua tutkimustietoa sekä oppia muilta konferenssin, ja erityisesti työryhmän ”Media, Communication and Health” jäseniltä ikääntymisen, digitaalisen median ja teknologioiden välisistä suhteista. Tavoitteena on myös synnyttää ideoita uusista pohjoismaisista tutkimus- ja kehittämishankkeista.