16.2.2024

MediaAuditFinland Oy:lle 22 500 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.2.2024 pitämässään kokouksessa 22 500 euroa tutkimustukea MediaAuditFinland Oy:n hankkeelle ”Digilukemisen ilmiöt 2024”.

Tämän hankkeen ensisijainen tavoite on syventää lehtikustantajien ymmärrystä digilukemisen nykysuuntauksista, lukijoiden mieltymyksistä ja käyttäytymisestä. Erillisen tutkimuksen avulla halutaan myös varmistua siitä, että Kansallinen Mediatutkimus (KMT) pysyy ajan tasalla. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi KMT:n väittämäpatteristojen kehittämisessä ja siinä, mitä ja miten lehtien lukemista kannattaa kysyä tutkimuslomakkeella.

Hanke toteutetaan kaksivaiheisena kvalitatiivisena tutkimuksena. Ensimmäinen vaihe toteutetaan etnografisilla syvähaastatteluilla (5-7 haastattelua, kesto n. 45 minuuttia), jota seuraa Bilendin Discuss -yhteisöplatformilla toteutettava on-line yhteisö (n. 30 osallistujaa 10 päivän ajan).

Hankkeen toteuttaa Dagmar Oy MediaAuditFinlandin toimeksiannosta. Hanke toteutetaan vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.