16.6.2023

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 6.6.2023

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa kymmenen apurahaa ja tutkimustukea. Rahoitusta jaettiin yhteensä yli 140 000 euroa.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 apurahoja ja tutkimustukia seuraaville hakijoille:

Tutkimustuet

  • Cultura-säätiölle 10 509 euroa hankkeelle ”Luottamuksen illuusio: tunteeko Suomen media lukijansa?”
  • Suomen kirjataiteen komitea -yhdistykselle 7 500 euroa hankkeelle ”Suomen kirjataiteen komitean ja Kauneimmat kirjat -kilpailun historian selvittäminen”
  • Uutismedian liitolle 43 700 euroa hankkeelle ”Vastuullista journalismia TikTokissa. Journalismin rooli ja sen tunnistaminen nuoren TikTok-käyttäjän arjessa. Mediakasvatuksellinen tutkimus- ja kehityshanke.”
  • IAB Finlandille 12 028 euroa hankkeelle ”Internet ilman kohdennettua mainontaa 2023”
  • Hämeen ammattikorkeakoululle 55 055 euroa jatkorahoitusta hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”

Opintoapurahat

  • Carlos Sunilalle 4 258 euroa aiheelle ”Chat GPT:n vaikutukset media- ja viestintäalalla”

Matka-apurahat