11.10.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 4.10.2022

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa kuusi apurahaa ja tutkimustukea. Yhteensä rahoitusta jaettiin lähes 180 000 euroa.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 apurahoja ja tutkimustukia seuraaville hakijoille:

Tutkimustuet

  • Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa jatkohankkeelle ”Painovoimaa 2020-luvulle -printtimedian sivuaine ja yritysyhteistyömalli”
  • Tampereen yliopistolle 76 874 euroa jatkohankkeelle ”Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen”
  • Johanna Pentikäiselle 25 269,80 euroa hankkeelle ”Transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen pelillinen oppimisalusta”

Jatko-opintorahat

  • Anne Mölsälle 27 093,09 euroa väitöstutkimukselle ”Kirjailijuuden rakentuminen kaunokirjallisuuden kustantamoiden arkisessa työssä digitaalisen murroksen aikakaudella”
  • Liisa Ovaskalle 25 475,56 euroa väitöstutkimukselle ”Radikaali yleisökäänne mitattavan journalismin aikakaudella: Miten yleisö(data)n roolista voidaan neuvotella?”

Matka-apurahat