8.12.2023

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 23.11.2023

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa apurahaa ja tutkimustukea neljälletoista hankkeelle. Yhteensä rahoitusta jaettiin lähes 600 000 euroa.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 apurahoja ja tutkimustukia seuraaville hakijoille:

Tutkimustuet

 • Työryhmä Nando Malmelinille ja Mikko Villille 50 900 euroa hankkeelle ”How to renew and transform media companies in the age of radical uncertainty: Cross-national multi-case study on news media companies’ renewal capability in Finland, Japan, and South Korea”
 • Nordic Institute of Business & Societylle (NIBS) 72 900 euroa hankkeelle ”Media-alan strateginen riskienhallinta”
 • RadioMedia ry:lle 20 500 euroa hankkeelle ”Mainonnan sääntelyn vaikutukset kotimaiseen mediamarkkinaan”
 • Helsingin yliopistolle 49 920 euroa hankkeelle ”Re-imagining Finnish conflict reporting: Trialling verification tools and newsroom collaborations”
 • Graafinen Teollisuus ry:lle 20 000 euroa hankkeelle “Asiakasymmärrys graafisen teollisuuden yritysten liiketoiminnan kehittämisessä”
 • Virpi Ollitervolle 4 000 euroa hankkeelle ”The package says more than a thousand words: The effect of eco-labeling and package material on consumer’s purchase intentions”

Opintoapurahat

 • Vertti Luostariselle 1000 euroa opinnäytetyöhön ”Neurodiverse Narratives with Conversational AI Systems”

Matka-apurahat

 • Tuija Aallolle 1100 euroa hankkeelle ”Media Industries: Current Debates and Future Directions -konferenssi 2024”

Tutkimusteemahankkeet

 • Kaleva365 Oy:lle 80 000 euroa teemahankkeelle ”Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tekstin tiivistämisessä: Kaleva ja Turun Sanomat”
 • Arilyn Oy:lle 63 000 euroa teemahankkeelle ”Onko tulevaisuuden media täysin feikkiä? Pilottihanke generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista virtuaalimedian sisällöntuotannossa”
 • LUT-yliopistolle 88 094 euroa teemahankkeelle ”Toimitus 2.0 – Generatiivinen tekoäly ja uudet organisointikäytännöt”
 • Sanoma Media Finlandille 20 906 euroa teemahankkeelle GenAI sisällöntuotannossa – litterointi, ääniuutiset ja audioartikkelit
 • A-lehdet Oy:lle 62 172 euroa teemahankkeelle ”Median kansainvälistäminen”
 • Oy Kultainen Sherpa Ab:lle 52 000 euroa teemahankkeelle ”Kaupallisen sisällöntuotannon ansaintalogiikan paradigmamuutos: Generatiivisen tekoälyn tuoma laadunparannus”