4.10.2023

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 21.9.2023

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa apurahaa ja tutkimustukea peräti neljälletoista hankkeelle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 490 000 euroa.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 apurahoja ja tutkimustukia seuraaville hakijoille:

Tutkimustuet

 • Media- ja viestintätieteellinen seura Meville 14 000 euroa hankkeelle ”Journalisteille tehtävien kyselytutkimusten tulevaisuus Suomessa: mahdollisten toimintamallien kartoitus”
 • Johanna Pentikäiselle 24 959 euroa hankkeelle ”Transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen pelillinen oppimisalusta”
 • Tampereen yliopistolle 87 503 euroa hankkeelle ”Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen”

Jatko-opintoapurahat

 • Niina Huuhtaselle 25 547,52 euroa väitöstutkimukselle ”Median omistuksen keskittymisen vaikutukset paikallis- ja aluelehtien politiikan uutisten sisältöihin”
 • Teemu Mikkoselle 8 516 euroa väitöstutkimukselle ”Lukiolaisten käsityksiä luotettavasta tiedosta”
 • Anne Leppäjärvelle 15 400 euroa väitöstutkimukselle ”Yleisövuorovaikutus journalistisena ammattiosaamisena. Miten journalistit voivat tukea digilukutaitoa ja inklusiivisuutta hybridissä mediaympäristössä”
 • Anne Mölsälle 25 547,52 euroa väitöstutkimukselle ”Ammatillinen eetos ja kirjailijuuden rakentuminen kaunokirjallisuuden kustantamoiden arkisessa työssä digitaalisen murroksen aikakaudella”
 • Reetta Nousiaiselle 25 547,52 euroa väitöstutkimukselle ”Etnisen diversiteetin vahvistaminen suomalaisessa journalistisessa kulttuurissa”
 • Juska Wendlandille 25 000 euroa väitöstutkimukselle ”Väitöskirjatutkimus podcastien yleisö- ja yhteisökokemuksen parantamisesta”

Matka-apurahat

Erityisteemahankkeet

 • Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa erityisteemahankkeelle ”’Mediaskenaariot strategisen uudistumisen ja kasvun välineinä’ – Media-alan tulevaisuusselvityksen toteuttaminen”
 • Työryhmälle 42 000 euroa erityisteemahankkeelle ”Kohti hiilineutraalia median tuotantoa ja jakelua”
 • Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa erityisteemahankkeelle ”ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa”