25.4.2024

Marja Heinoselle 3 020 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa Marja Heinoselle 3 020 euroa matka-apurahaa hankkeelle ”Osallistuminen kesäkuussa 2024 emma-konferenssiin”.

Hanke koskee osallistumista European Media Management Associationin vuosittain järjestettävään konferenssiin 5.- 8.6.2024 Hollannissa, Leeuwardenissa.

Heinonen esittelee Media-alan tutkimussäätiön rahoituksella toteutetun Media Managers – Leading or Resisting the Change -tutkimuksen tieteellistä paperia, joka on hyväksytty vertaisarvioinnin perusteella konferenssin ohjelmaan.

Lisäksi hän suunnittelee ja on mukana toteuttamassa “emmaForesight” – Designing a periodic foresight exercise on European media futures -workshopia, joka on hyväksytty konferenssin ohjelmaan. Muut järjestäjät workshopissa ovat Francois Nel; School of Art & Media, University of Central Lancashire (UK); Castulus Kolo, Florian Haumer ja Joschka Mütterlein; Macromedia University of Applied Sciences (Saksa). Workshop koostuu neljästä esityksestä, joista yksi on Heinosen, fasilitoidusta workshopista sekä workshopien tuloksia käsittelevästä paneelista. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja jäsentää näkemyksiä eurooppalaisten medioiden tulevasta kehityksestä. Lähestyminen on poikkeuksellinen, jos sitä vertaa perinteisiin tapoihin hahmottaa median tulevaisuutta. Tuloksena syntyy säännöllisesti julkaistava ennakointiraportti eurooppalaisen median tulevaisuudennäkymistä, jossa huomioidaan myös mm. johtaminen ja organisaatioiden kulttuuri.

Matka on tärkeä tilaisuus saada Media Managers – Leading or Resisting the Change -tutkimukselle kansainvälistä akateemista julkisuutta. Matka on myös hieno tilaisuus saada lähtölaukaus Euroopan tasoiselle, median tulevaisuutta luotaavalle katsaukselle, ja Heinoselle suomalaisena toimijana se tarjoaa sekä näköalapaikan eurooppalaiseen kehitykseen että mahdollisuuden tuoda suomalaista media-alan ajattelua mukaan kokonaisuuteen.

Konferenssi on henkilökohtaisesti tärkeä paikka verkostoitua ja käynnistää kv. hankkeita mediajohtamisen kehittämiseksi. Konferenssi on myös ainutlaatuinen tilaisuus viedä suomalaista mediaosaamista ja -tekemistä maailmalle ja tuoda uusia vaikutteita Suomeen.