11.5.2023

Marja Heinoselle 2 250 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 27.4.2023 pitämässään kokouksessa Marja Heinoselle 2 250 euroa matka-apurahaa ”Towards A Digital Culture – Organisational Change in A Regional Newspaper”-tutkimuspaperin esittelyyn WMEMC-konferenssissa.

Tutkimuspaperi ”Towards A Digital Culture – Organisational Change in A Regional Newspaper” hyväksyttiin WMEMC-konferenssiin (15th World Media Economics and Management Conference; https://www.wmemc2023.com) nimettömän vertaisarvioinnin perusteella. Konferenssi on mediajohtamisen tutkimuksen tärkein globaali, joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma.

Tavoite on saada Media-alan tutkimussäätiön rahoituksella vuosina 2019-2022 toteutettujen ”Karjalainen, digirevoluution tie” -tutkimusten (2) tuloksille kansainvälistä näkyvyyttä ja reflektiopohjaa WMEMC- konferenssissa toukokuussa 2023.

Marja Heinonen esittelee kokouksessa paperia, joka käsittelee paikallisen sanomalehden muutosta kohti digitaalista toimintakulttuuria. Empiirisenä kohteena oli Sanomalehti Karjalainen. Karjalainen päätti 2018 siirtää painopisteensä digitaaliseen tekemiseen. Muutos nähtiin Karjalaisessa kunnianhimoisena ja laajana toimintatavan ja -kulttuurin muutoksena. Onnistumisia ja epäonnistumisia on kirjattu raporttiin ”Karjalainen – Digirevoluution tie 2019-2020”. Em. dokumentaatio loppui ison muutoksen kynnyksellä 2020 lopussa. 2/ 2021 käynnistyi uusi toimitusorganisaatio, jossa toimituksen rakenne (osastot, tiimit) ja prosessit (digi, printti) myllättiin kerralla ja rakennettiin tukemaan digitekemistä. Em. tutkimuksen jatkohankkeessa tarkastelin tämän siirtymisen onnistumista.

Toukokuun konferenssipaperissa kuvataan erityisesti tätä siirtymäprosessia. Siinä arvioidaan myös, miten uudistus otettiin vastaan uutistoimituksessa ja onko kulttuurissa tapahtunut muutosta kohti ”digitaalista ajattelua” vuosien mittaan.

Konferenssista tulevan palautteen perusteella muokattua paperia hyödynnetään “Towards Digital Culture in a Newsroom”-kirjassa Rowmanin Studies in New Media -sarjassa, josta Heinonen neuvottelee. Editoitua paperia tarjotaan myös media-alan kv. julkaisuihin. Maailman johtavilta alan asiantuntijoilta saadaan myös sparrausta käynnissä olevaan ”Newsroom managers” -tutkimukseen, jota Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa.

 

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt aiemmin Ilona M Oy:lle tutkimustukea hankkeelle ”Karjalainen – Digirevoluution tie” vuonna 2019 sekä ”Newsroom Managers – leading or resisting the change?” vuonna 2023.